XXXI Otwarte Zawody Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG w Iławie – 06.12.2020 r.

Sympatycy strzelectwa, serdecznie zapraszamy na XXXI Otwarte Zawody SKS TIG, w niedzielę 06.12.2020 r. o godz. 10:00, które odbędą się na Strzelnicy Sportowej ”Sokółka” w Suszu.

Tym razem rozegramy konkurencje:
I. Pistolet centralnego zapłonu (Pcz-5), odległość strzelania: 5m, cel: tarcza „Dot Torture”
II. Pistolet sportowy (Psp-5), odległość strzelania: 5m, cel: tarcza „Dot Torture”
III. Strzelba gładkolufowa, odległość: od 10 do 12m, cel: metalowe blachy/poppery 5 szt
IV. Karabin sportowy (Ksp-5), odległość: 50 m, cel: metalowy „gong”

W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie strzelcy posiadający licencję zawodniczą PZSS. Poza konkurencją mogą startować osoby nie posiadające licencji zawodniczej PZSS. Kabura do pistoletu centralnego zapłonu, ochronniki słuchu i oczu bezwzględnie obowiązujące (broń i amunicja własna, możliwość skorzystania z broni klubowej – dopłata do amunicji klubowej). Zawodnicy przebywający na strzelnicy muszą posiadać maseczki lub przyłbice zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki. Zawodnik podczas strzelania, na stanowisku strzeleckim, nie musi używać maseczki/przyłbicy oraz rękawiczek. Po zakończeniu konkurencji broń klubowa będzie dezynfekowana.

Maksymalna liczba strzelających – 50 osób (zostanie dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną na terenie RP).

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty w wysokości 40 zł za każdą konkurencję na konto klubu: 82 1240 1604 1111 0010 6329 4058, Strzelecki Klub Sportowy TIG, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława, tytułem: „XXXI Otwarte Zawody SKS TIG”, Imię i Nazwisko” i przesłanie potwierdzenia wpłaty wraz z wyszczególnieniem konkurencji na e-mail: skarbnik@kstig.pl
Kolejność uczestnictwa w zawodach zależeć będzie od terminu wpłat na konto klubu oraz nadesłanych zgłoszeń do dnia 30.11.2020 r .
Godziny i kolejność startów zawodników ogłoszone zostaną na stronie internetowej klubu (www.kstig.pl) w dniu 04.12.2020 r.

Szczegóły można przeczytać w regulaminie zawodów.

Zapraszamy:)