Licencje na rok 2021

Miło mi poinformować o uzyskaniu przedłużenia licencji klubowej na 2021 r. Chciałbym w tym miejscu szczególnie serdecznie podziękować klubowiczom, którzy przyczynili się do jej przedłużenia poprzez starty w obowiązkowych zawodach organizowanych przez WZSS.

W związku z przedłużeniem licencji klubowej na rok 2021, wszyscy uprawnieni klubowicze mogą już wnioskować o licencje zawodnicze na 2021 r.

Wniosek składamy poprzez portal informatyczny PZSS, który przed zatwierdzeniem musi spełnić dwa warunki:

1) musi zostać zweryfikowany przez Zarząd Klubu TIG. W celu weryfikacji wraz w wypełnieniem wniosku na portalu PZSS należy obowiązkowo wysłać na adres: klub@kstig.pl skan wypełnionej „dawnej papierowej wersji wniosku” oraz, jeżeli brało się udział w zawodach organizowanych przez inne kluby, należy dodatkowo załączyć komunikaty z tych zawodów.

2) należy obowiązkowo dokonać wpłaty na konto klubu za nową licencję zawodniczą w wysokości 50 zł:
Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie
Nr konta: 82 1240 1604 1111 0010 6329 4058
tytułem: „Imię Nazwisko, za wydanie licencji na 2021 r.”

Dopiero po spełnieniu dwóch powyższych warunków wnioski złożone w portalu informatycznym PZSS będą zatwierdzane przez Zarząd Klubu.