Lista startowa-XXXI Otwarte Zawody Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG w Iławie – 06.12.2020 r.

Na najbliższych zawodach rozegrane zostaną poniższe konkurencje:

I. Pistolet centralnego zapłonu (Pcz-5), odległość strzelania: 5m, cel: tarcza „Dot Torture”
II. Pistolet sportowy (Psp-5), odległość strzelania: 5m, cel: tarcza „Dot Torture”
III. Strzelba gładkolufowa, odległość: od 10 do 12m, cel: metalowe blachy/poppery 5 szt
IV. Karabin sportowy (Ksp-5), odległość: 50 m, cel: metalowy „gong”

Lista osób które zapisały się na poszczególne konkurencje:

Konkurencje I-IV: Michał Jóźwiak, Robert Mazurowski, Tomasz Doda

Konkurencja III: Jarosław Rasztęborski

Ze względu na małą liczbę osób, które zadeklarowały do tej pory swoje uczestnictwo, rejestracja pozostaje nadal otwarta i będzie można wziąć udział w zawodach wnosząc opłatę również w dniu zawodów.