Sprawy klubowe

Instrukcja, jak zostać członkiem Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG w Iławie.

1. Proszę o wypełnienie deklaracji – deklaracja w pdf do pobrania

2. Proszę o wpłatę dwóch kwot na poniższe konto:

Wpisowe, które ustaliliśmy na 300,- PLN
Każdy członek zobowiązany jest do wpłaty składki rocznej w wysokości 250,- PLN
na działalność statutową. Termin wpłaty : do końca kwietnia każdego roku

3. W przypadku decyzji o wstąpieniu do Klubu – prosimy o dokonanie wpłaty 300 + 250 = 550 PLN na  konto:

Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie
14-200 Iława
ul. Smolki 6b
Nr konta: 82 1240 1604 1111 0010 6329 4058
tytułem : Imię i nazwisko, wpisowe + składka roczna

4. Wypełnioną deklarację członkowską proszę przesłać listem poleconym na adres klubu:
Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie
ul. Smolki 6b
14-200 Iława

Skan podpisanej deklaracji, w postaci pliku .pdf można też przesłać na adres e-mail: klub@kstig.pl

Procedura przedłużania licencji zawodniczych:

Wniosek o nową licencję zawodniczą na nowy rok składamy poprzez portal informatyczny PZSS, który przed zatwierdzeniem musi spełnić dwa warunki:

1) musi zostać zweryfikowany przez Zarząd Klubu TIG. W celu weryfikacji wraz w wypełnieniem wniosku na portalu PZSS należy obowiązkowo wysłać na adres: klub@kstig.pl skan wypełnionej „dawnej papierowej wersji wniosku (pobierz)” oraz, jeżeli brało się udział w zawodach organizowanych przez inne kluby, należy dodatkowo załączyć komunikaty z tych zawodów.

2) należy obowiązkowo dokonać wpłaty na konto klubu za nową licencję zawodniczą w wysokości 50 zł:
Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie
Nr konta: 82 1240 1604 1111 0010 6329 4058
tytułem: „Imię Nazwisko, za wydanie licencji na … r.”

Dopiero po spełnieniu dwóch powyższych warunków wnioski złożone w portalu informatycznym PZSS będą zatwierdzane przez Zarząd Klubu.

Aktualny regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych (pobierz)”