Lista startowa-XXXI Otwarte Zawody Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG w Iławie – 06.12.2020 r.

Na najbliższych zawodach rozegrane zostaną poniższe konkurencje: I. Pistolet centralnego zapłonu (Pcz-5), odległość strzelania: 5m, cel: tarcza „Dot Torture” II. Pistolet sportowy (Psp-5), odległość strzelania: 5m, cel: tarcza „Dot Torture” III. Strzelba gładkolufowa, odległość: od 10 do 12m, cel: metalowe blachy/poppery 5 szt IV. Karabin sportowy (Ksp-5), odległość: 50 m, …