V Mistrzostwa Iławy w Strzelaniu z Broni Kulowej Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG w Iławie – 04.10.2020 r.

Sympatycy strzelectwa, serdecznie zapraszamy na V Mistrzostwa Iławy w Strzelaniu z Broni Kulowej SKS TIG, w niedzielę 04.10.2020 r. o godz. 10:00, które odbędą się na Strzelnicy Sportowej ”Gertruda” w Iławie, ul. Ziemowita 14, 14-200 Iława

Tym razem rozegramy konkurencje pistoletowe:
1. 25 m Pistolet sportowy, postawa: stojąc, z otwartych przyrządów (Psp 10)
2. 25 m Pistolet centralnego zapłonu, postawa: stojąc, z otwartych przyrządów (Pcz 10)

W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie strzelcy posiadający licencję zawodniczą PZSS. Poza konkurencją mogą startować osoby nie posiadające licencji zawodniczej PZSS.
Wymagane są własne  ochronniki słuchu i oczu – bezwzględnie obowiązujące. Broń i amunicja własna lub klubowa.  Zawodnicy przebywający na strzelnicy muszą posiadać własne maseczki lub przyłbice zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki. Zawodnik podczas strzelania na stanowisku strzeleckim nie musi używać maseczki lub przyłbicy oraz rękawiczek.
Maksymalna liczba strzelających – 50 osób (zostanie dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną na terenie RP).

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty w wysokości 20zł za każdą konkurencję (40 zł za 2 konkurencje, w przypadku chęci skorzystania z amunicji klubowej obowiązuje dodatkowa opłata: 10 zł za I konkurencję, 20 zł za II konkurencję, łączny koszt dwóch konkurencji z amunicją klubową to 70 zł) na konto klubu: 82 1240 1604 1111 0010 6329 4058, Strzelecki Klub Sportowy TIG, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława, tytułem: „V Mistrzostwa Iławy w Strzelaniu z Broni Kulowej,  Imię i Nazwisko” i przesłanie potwierdzenia wpłaty wraz z informacją w jakich konkurencjach weźmie się udział na e-mail: skarbnik@kstig.pl

Szczegóły można przeczytać w regulaminie zawodów.

Zapraszamy:)