Godziny i kolejność startów na „XXX Otwartych Zawodach Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG w Iławie” – 23.08.2020 r.

Konkurencja I
10:00 – Andrzej Zychowicz, Mieczysław Pudełko, Jacek Nawotka
10:25 – Grzegorz Jadanowski, Wojciech Drewniak, Tomasz Doda
10:50 – Andrzej Pańczak, Łukasz Borszewski, Robert Dembiński
11:20 – Zdzisław Dembiński, Roman Fotek, Mariusz Kozicki

Konkurencja II
12:00 – Andrzej Zychowicz, Jacek Nawotka, Wojciech Drewniak
12:25 – Grzegorz Jadanowski, Tomasz Doda, Andrzej Pańczak
12:50 – Roman Fotek, Mariusz Kozicki

Konkurencja III
13:30 – Andrzej Zychowicz, Jacek Nawotka
13:45 – Wojciech Drewniak, Grzegorz Jadanowski
14:00 – Roman Sokołowski, Tomasz Doda
14:15 – Agnieszka Sokołowska, Andrzej Pańczak
15:00 – Roman Fotek
15:15 – Mariusz Kozicki