Mistrzostwa Susza w Strzelaniu z Broni Kulowej Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG w Iławie – 06.09.2020 r.

Sympatycy strzelectwa, serdecznie zapraszamy na Mistrzostwa Susza w Strzelaniu z Broni Kulowej SKS TIG, w niedzielę 06.09.2020 r. o godz. 10:00, które odbędą się na Strzelnicy Sportowej ”Sokółka” w Suszu.

Tym razem rozegramy konkurencje:
1. „Triple drill” – pistolet centralnego zapłonu Pcz-30, odległość 7m.
2. „Poperowy sprawdzian” – pistolet centralnego zapłonu Pcz-8 + strzelba gładkolufowa.

W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie klubowicze SKS TIG oraz osoby posiadające licencję zawodniczą PZSS. Wymagane są własne ochronniki słuchu i oczu – bezwzględnie obowiązujące. Broń i amunicja własna lub klubowa. Zawodnicy przebywający na strzelnicy muszą posiadać własne maseczki lub przyłbice zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki. Zawodnik podczas strzelania, na stanowisku strzeleckim, nie musi używać maseczki lub przyłbicy.

Maksymalna liczba strzelających – 50 osób (zostanie dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną na terenie RP).

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty w wysokości 20 zł za każdą konkurencję (40 zł za 2 konkurencje, w przypadku chęci skorzystania z amunicji klubowej obowiązuje dodatkowa opłata: za I konkurencję: 30 zł, za II konkurencję: 15 zł, reasumując, gdy ktoś chce skorzystać z broni klubowej musi uwzględnić dodatkowo koszty amunicji i całkowite koszty za dwie konkurencje wynoszą 85 zł) na konto klubu: 82 1240 1604 1111 0010 6329 4058, Strzelecki Klub Sportowy TIG, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława, tytułem: „Mistrzostwa Susza w Strzelaniu z Broni Kulowej, Imię i Nazwisko” i przesłanie potwierdzenia wpłaty wraz z informacją w jakich konkurencjach weźmie się udział na e-mail: skarbnik@kstig.pl

Kolejność uczestnictwa w zawodach zależeć będzie od kolejności wpłynięcia zgłoszeń (potwierdzeń wpłaty) na e-mail skarbnik@kstig.pl do dnia 03.09.2020 r.
Godziny i kolejność startów ogłosimy na stronie internetowej Klubu (www.kstig.pl) w dniu 04.09.2020 r.

Zapraszamy:)