XXX Otwarte Zawody Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG w Iławie – 23.08.2020 r.

Sympatycy strzelectwa, serdecznie zapraszamy na XXX Otwarte Zawody SKS TIG, w niedzielę 23.08.2020 r. o godz. 10:00, które odbędą się na Strzelnicy Sportowej ”Sokółka” w Suszu.

Tym razem rozegramy wyłącznie konkurencje karabinowe:
1. Karabin sportowy Ksp-20, odległość 50m.
2. Karabin sportowy Ksp-20, NORD-100, odległość 100m.
3. Karabin centralnego zapłonu Kcz-5, odległość 150m.

W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie klubowicze SKS TIG oraz osoby posiadające licencję zawodniczą PZSS. Wymagane są własne ochronniki słuchu i oczu – bezwzględnie obowiązujące. Broń i amunicja własna lub klubowa. Zawodnicy przebywający na strzelnicy muszą posiadać własne maseczki lub przyłbice zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki. Zawodnik podczas strzelania, na stanowisku strzeleckim, nie musi używać maseczki lub przyłbicy.

Maksymalna liczba strzelających – 50 osób (zostanie dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów związanych z  sytuacją epidemiologiczną na terenie RP).

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty w wysokości 20 zł za każdą konkurencję (60 zł za 3 konkurencje, w przypadku chęci skorzystania z amunicji klubowej w trzeciej konkurencji jest przewidziana dodatkowa opłata w wysokości 10 zł) na konto klubu: 82 1240 1604 1111 0010 6329 4058, Strzelecki Klub Sportowy TIG, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława, tytułem: „XXX zawody TIG, Imię i Nazwisko” i przesłanie potwierdzenia wpłaty na e-mail: skarbnik@kstig.pl

Rejestracja uczestników na poszczególne konkurencje drogą e-mail: skarbnik@kstig.pl

Kolejność uczestnictwa w zawodach zależeć będzie od kolejności wpłynięcia zgłoszeń e-mail do dnia 20.08.2020 r.
Godziny i kolejność startów ogłosimy na stronie internetowej Klubu (www.kstig.pl) w dniu 21.08.2020 r.

Szczegóły można przeczytać w regulaminie zawodów.

Zapraszamy:)