Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu TIG, Ratusz w Iławie, piątek 7 lutego 2020, godz. 17:00

Drodzy Klubowicze,

zapraszamy w piątek, 7 lutego 2020 do sali obrad Iławskiego Ratusza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG w Iławie.

Zebranie rozpocznie się w pierwszym terminie o godz. 17:00 lub w drugim terminie o godz. 17:15.

A oto porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór komisji: a) skrutacyjno – mandatowej; b) uchwał i wniosków
 5. Stwierdzenie ważności obrad:– komisja skrutacyjno – mandatowa
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie Zarządu za rok 2019
 8. Uchwalenie absolutorium
 9. Plan zamierzeń na rok 2020, w tym: Zawody 22 marca na „Sokółce” – przygotowanie strzelnicy oraz Indywidualna Klubowa Karta Pracy – propozycja zaangażowania klubowiczów
 10. Dyskusja, wolne wnioski 
 11. Podjęcie uchwał
 12. Zamknięcie obrad