Rok 2020 – nowe opłaty wpisowe i wysokość składki rocznej.

Drodzy Klubowicze i sympatycy strzelectwa sportowego!

Nasz Klub nieustannie się rozwija, wciąż przybywa nowych członków, w tym – co cieszy – wiele pań!

W roku 2019 udało Nam się zakończyć proces organizacji profesjonalnego magazynu broni, który mieści się w centrum Iławy, na terenie jednego z banków. Zakupiliśmy szafy do składowania broni, drzwi antywłamaniowe, przenieśliśmy alarm. W grudniu, WPA KWP w Olsztynie dokonał jego odbioru, magazyn w pełni spełnia warunki przewidziane w ustawie o broni i amunicji oraz innych rozporządzeniach. Dodatkowo, posiadamy magazyn techniczny na Nasz sprzęt.

Doczekaliśmy się także własnej siedziby, przy ulicy Jagiellończyka 16 w Iławie. Oprócz tego, dokonaliśmy rzeczy wielkiej, otworzyliśmy w sierpniu strzelnicę „Sokółka” w Suszu, którą przygotowujemy do strzelań 300m. Pierwsze zawody odbędą się 22-go marca i są zgłoszone do kalendarza centralnego PZSS.

Aby zapewnić finansowe bezpieczeństwo wszystkim Naszym planom, a przede wszystkim bieżącym wydatkom, Zarząd podjął uchwałę o zwiększeniu opłat podstawowych, które obejmują także ubezpieczenie NNW. Chcemy, aby ze składek i opłat wpisowych zabezpieczyć wydatki stałe, a wszelkie środki, które zostaną pozyskane z opłat startowych w roku 2020 zostaną przeznaczone na rozwój Klubu, zakup sprzętu i modernizację obiektów.

W najbliższym czasie zwrócimy się do wszystkich tych, którzy pragną rozpocząć szkolenia i zdobywanie uprawnień z prośbą o zgłoszenie takiej potrzeby: zaplanujemy wiosenny cykl szkoleń.

Na początku lutego, zorganizowane zostanie także zebranie sprawozdawcze  wszystkich członków klubu – podsumujemy rok miniony, przedstawimy plany na rok 2020. O miejscu i dokładnym terminie poinformujemy.

Obecnie, Klub liczy 66 członków, w tym blisko połowa posiada pozwolenia na broń palną sportową do celów sportowych, mamy kilkunastu sędziów różnych klas, kilkunastu prowadzących strzelania, dwóch trenerów i zawodowych instruktorów strzelectwa sportowego.

Przy tej liczbie członków, ustaliliśmy następujące składki, które obowiązują od 1 stycznia 2020. Sposób wpłaty pozostaje bez zmian, nr konta w „sprawach klubowych”.

  • składka roczna – 200 zł
  • opłata wpisowa dla nowych członków – 300 zł

Życzę pomyślności w  roku 2020. W imieniu Zarządu Klubu

Waldemar Oscheja, TIG Prezes