25 Listopada 2018 – Walne Zebranie Członków SKS TIG

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu SKS TIG w Iławie zwołuję Walne Zebranie Członków
Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG w Iławie.

Zebranie odbędzie się na terenie strzelnicy „Gertruda” przy ul. Ziemowita 14 w Iławie,
w dniu 25 listopada 2018 (niedziela):
– w pierwszym terminie godz. 15:30,
– w drugim terminie o godz. 16:00

Waldemar Oscheja, TIG Prezes

PORZĄDEK OBRAD

Otwarcie zebrania
Wybór przewodniczącego i sekretarza
Przyjęcie porządku obrad
Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków (uchwała)
Wybór komisji: a) skrutacyjno – mandatowej b) uchwał i wniosków
Przerwa 10 min – stwierdzenie ważności obrad – komisja skrutacyjno-mandatowa
Przyjęcie rezygnacji członków Zarządu (uchwała)
Wybór nowych członków Zarządu
Powołanie nowych członków Zarządu (uchwała)
Przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (uchwała)
Wybór nowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Powołanie nowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (uchwała)
Przedstawienie projektu zmian w statucie Stowarzyszenia
Przyjęcie zmian w statucie Stowarzyszenia (uchwała)
Wybór i powołanie delegata na Walne Zebranie Delegatów W-MZSS (uchwała)
Dyskusja
Wolne wnioski
Zamknięcie obrad