Kurs „Prowadzący Strzelanie”

Zapraszamy do udziału w kursie

PROWADZĄCY STRZELANIE

organizowanym przez Klub Strzelecki TIG

we współpracy z Centrum Szkoleniowym Vademecum

Kurs odbędzie się w dniach 22-24 marca 2024 r. w Olsztynie, przy ulicy Kanarkowej 47, w hotelu Manor.

24-godzinne przeszkolenie z zakresu prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej zostanie przeprowadzone na podstawie nowego programu szkoleniowego zatwierdzonego przez PZSS

Zgodnie z nowymi wytycznymi od 2023 roku uprawnienia prowadzącego strzelanie może uzyskać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) ukończyła 21 lat;

b) odbyła co najmniej 24-godzinne przeszkolenie z zakresu prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej;

c) posiada patent strzelecki lub pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub sędziego lub zawodnika;

d) osoba nie spełniająca któregokolwiek z warunków w pkt. c), może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie, jeśli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic  – w trakcie strzelania na strzelnicy powinna znajdować się osoba posiadająca uprawnienia PROWADZĄCY STRZELANIE.

Koszt kursu wraz z legitymacją wynosi 600 zł!

W cenie kursu zapewniamy obiad

Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową na adres szkolenia@kstig.pl

Tel 512 148 725