Zawody Klubu Strzeleckiego TIG w Iławie w dniu 03.10.2021r

  1. Cel zawodów:-propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców ,rozwój strzelectwa sportowego na terenie Iławy i okolic
  2. Organizator Zawodów: Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie, www.kstig.pl,
  3. Termin i miejsce zawodów: 03.11.2021r. strzelnica leśna w Iławie , rozpoczęcie zawodów godz.10:00

Program zawodów

  • rozpoczęcie zawodów – 10:00
  • omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów – 10:10
  • rozpoczęcie konkurencji strzeleckich – od 10:15
    Planowane jest rozegranie 6 konkurencji strzeleckich.

Konkurencje:
I. Karabin sportowy 50 m : 2x 5 strzałów, przezierniki ,postawa leżąc, cel tarcza do karabinu sportowego 50m . 5 strzałów próbnych /czas 5 minut/ i 2 x 5 strzałów ocenianych , czas /10 minut/.
II. Strzelba gładkolufowa – 5 celów metalowych /poppery/ , odległość nie mniejsza aniżeli 10m , strzelanie na czas, za każdy miss 3 s. kary, Po sygnale timera ładujemy do magazynka strzelby 5 nabojów i ostrzeliwujemy cele metalowe. Bezwzględne stosowanie ochronników oczu dla zawodników i widzów/.
Strzelba „pompka”, automat, Bock

III. Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu 25m , tarcza TS-2 , 5 strzałów próbnych /czas 2 min./, po zaklejeniu przestrzelin 10 strzałów ocenianych /czas 5 minut/.
IV. Pistolet sportowy 25 m , tarcza TS-2 , 5 strzałów próbnych /czas 2 min./, po zaklejeniu przestrzelin 10 strzałów ocenianych /czas 5 minut/.