XXXII Otwartych Zawodów TIG – 6 czerwca 2021

Termin i miejsce zawodów:

6 czerwca 2021 r. o godzinie 11:00 na strzelnicy „Gertruda”, ul. Ziemowita 14, 14-200 Iława

Harmonogram zawodów:

Godz. 10:30 odprawa techniczna, 10:45 otwarcie zawodów, 11:00 rozpoczęcie konkurencji.

Uczestnictwo:

W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie strzelcy posiadający licencję zawodniczą PZSS. Poza konkurencją mogą startować osoby nie posiadające licencji zawodniczej PZSS.

Wymagane są własne  ochronniki słuchu i oczu – bezwzględnie obowiązujące. Broń i amunicja własna lub klubowa.  Zawodnicy przebywający na strzelnicy muszą posiadać własne maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki. Zawodnik podczas strzelania na stanowisku strzeleckim nie musi używać maseczki oraz rękawiczek. Po zakończeniu konkurencji broń klubowa będzie dezynfekowana. Maksymalna liczba strzelających – 50 osób (zostanie dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną na terenie RP).

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty 20 zł wpisowego (zwolnieni z niej są członkowie klubu, którzy opłacili składkę za 2021 r.) oraz 20zł za każdą konkurencję (40 zł za 2 konkurencje, w przypadku chęci skorzystania z amunicji klubowej obowiązuje dodatkowa opłata: 10 zł za I konkurencję, 20 zł za II konkurencję, łączny koszt dwóch konkurencji z wpisowym i amunicją klubową to 90 zł) na konto klubu: 82 1240 1604 1111 0010 6329 4058 , Strzelecki Klub Sportowy TIG, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława, tytułem: „XXXII Otwarte Zawody TIG,  Imię i Nazwisko”