6 czerwiec 2021 – Walne Zebranie Członków SKS TIG

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu SKS TIG w Iławie zwołuję Walne Zebranie Członków
Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG w Iławie.

Zebranie odbędzie się na terenie strzelnicy „Gertruda” przy ul. Ziemowita 14 w Iławie, z zachowaniem dystansu społecznego (na otwartym terenie)
w dniu 6 czerwiec 2021 (niedziela):
– w pierwszym terminie godz. 10:00,
– w drugim terminie o godz. 10:10

PORZĄDEK OBRAD

Otwarcie zebrania
Wybór przewodniczącego i sekretarza
Przyjęcie porządku obrad
Wybór nowych członków Zarządu
Powołanie nowych członków Zarządu (uchwała)
Dyskusja
Wolne wnioski
Zamknięcie obrad