Klubowa Indywidualna Karta Pracy

Walne Zgromadzenie Członków Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG w Iławie na zebraniu w dniu7 lutego 2020 podjęło dwie ważne uchwały związane z zaangażowaniem członków Klubu w organizowanie zawodów, imprez, szkoleń oraz prac modernizacyjnych Naszych obiektów.

Rozumiejąc, że nie każdy ma na to czas, a z kolei Klub musi ponosić koszty utrzymania i remontów oraz organizacji imprez, wprowadzono możliwość zamiany czasu przepracowanego na rzecz Klubu społecznie na ekwiwalent pieniężny. Ze środków tak pozyskanych Klub będzie opłacał prace i usługi, które mogły być wykonane przez członków Klubu, ale z braku ich czasu nie jest to możliwe.

W związku z tym od 2021 roku składka członkowska, wynosząca w roku bieżącym 200 zł, zostaje podniesiona o kwotę dodatkową 150 zł, do kwoty 350 zł.

Jednocześnie, wprowadza się Klubową Indywidualną Kartę Pracy, która umożliwi zmniejszenie kwoty dodatkowej „do zera” poprzez pracę na rzecz klubu. Karta służy do ewidencji czasu pracy w roku 2020 i jest podstawą do zmniejszenia składki rocznej 2021 z 350 zło do 200 zł. Szczegółowe informacje na IKKP do pobrania <–klik:)

Zarząd SKS TIG w Iławie