KURS – Prowadzącego strzelanie

Termin szkolenia to 14-16.06.2024,

szkolenie odbędzie się w Olsztynie  przy ul. Kanarkowej 47.

Program wykładów szkolenia „Prowadzącego strzelanie„:

  1. Akty prawne dotyczące posiadania i użytkowania broni – 2 godz.
  2. Zagadnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu zajęć i treningów strzeleckich – 4 godz.
  3. Budowa amunicji – 2 godz.
  4. Nauka o broni i amunicji – 4 godz.
  5. Budowa i wyposażenie strzelnic – 2 godz.
  6. Metodyka prowadzenia zajęć (trening, zawody) – 2 godz.
  7. Techniki strzelania oraz sposoby przyjmowania postaw strzeleckich – 2 godz.
  8. Praktyczne prowadzenie zajęć (strzelanie oraz trening bez strzałowy) – 2 godz.
  9. Pierwsza pomoc przedlekarska – 4 godz.
  10. Egzamin – 1 godz.

Koszt kursu wraz z legitymacją wynosi 600 zł!

W cenie kursu zapewniamy obiad

Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową na adres szkolenia@kstig.pl

Tel 512 148 725

Zgodnie z nowymi wytycznymi od 2023 roku uprawnienia prowadzącego strzelanie może uzyskać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) ukończyła 21 lat;

b) odbyła co najmniej 24-godzinne przeszkolenie z zakresu prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej;

c) posiada patent strzelecki lub pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub sędziego lub zawodnika;

d) osoba nie spełniająca któregokolwiek z warunków w pkt. c), może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie, jeśli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic  – w trakcie strzelania na strzelnicy powinna znajdować się osoba posiadająca uprawnienia PROWADZĄCY STRZELANIE.

Dodaj komentarz