Patent Strzelecki 10 kwietnia 2022 w Ostródzie

10 kwietnia 2022 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 o godz. 10:00 odbędą się egzaminy na
Patent Strzelecki

Szczegóły dotyczące egzaminu i szkoleń można śledzić na stronie http://forum.ksgarda.com/

10 kwietnia 2022 podczas egzaminu praktycznego na Patent Strzelecki można będzie również przystąpić do egzaminu na przedłużenie licencji PZSS.
Do egzaminu takiego muszą przystąpić osoby które nie uzyskały wystarczającej ilości osobostartów do przedłużenie licencji w roku 2021 lub poprzednich.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zarejestrowanie się na https://rejestracja.ksgarda.org


Osoby przystępujące do egzaminu winny przejść wcześniej szkolenie,
które będzie 2 kwietnia 2022 na strzelnicy Kaczory.

Rejestracja na stronie https://rejestracja.ksgarda.org