Kurs sędziów strzelectwa sportowego i kurs sędziów strzelectwa dynamicznego

I N F O R M A C J A
1.   Firma  Szkoleniowa „DO CELU” Monika Dzik w Olsztynie organizuje w dniu 09 marca 2019 roku    kurs sędziego strzelectwa sportowego kl. III i na podwyższenie klas.
                       Kurs przeprowadzony zostanie w Olsztynie, przy  ul. Żołnierskiej 15,  od godz. 10.00. Wykładowcą na w/w kursie będzie Antoni Kamiński, Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS.
                       Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która ukończyła 18 lat.
Uczestnik na kurs musi przynieść zdjęcie, długopis, notes.
                      Koszt kursu 200,00 zł plus opłata 50,00 zł za wydanie licencji sędziowskiej PZSS.
                       Wszelkich informacji udziela Albert Dzik (tel. 607088575).
2.   Firma  Szkoleniowa „DO CELU” Monika Dzik w Olsztynie organizuje w dniu 10 marca 2019 roku    kurs sędziego strzelań dynamicznych.
                       Kurs przeprowadzony zostanie w Olsztynie, przy  ul. Żołnierskiej 15,  od godz. 10.00. Wykładowcą na w/w kursie będzie Łukasz Borkowski, Dyrektor Regionu IPSC Polska.
                       Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada uprawnienia sędziego strzelectwa sportowego klasy III.
                       Uczestnik na kurs musi przynieść zdjęcie, długopis, notes.
                      Koszt kursu 200,00 zł plus opłata 50,00 zł za wydanie licencji sędziowskiej PZSS.
                       Wszelkich informacji udziela Albert Dzik (tel. 607088575).
                      O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszenia.