IV Majowy Piknik Strzelecki

3.05.2018 od godziny 10.00 do 15.00  na strzelnicy leśnej LOK w Iławie