Kurs „Prowadzący Strzelanie”

Zapraszamy do udziału w kursie PROWADZĄCEGO STRZELANIE.

Kurs odbędzie się w dniach 8-10 września 2023 r.
w Olsztynie, przy ulicy Kanarkowej 47, w hotelu Manor.
Kurs zostanie przeprowadzony na podstawie nowego programu szkoleniowego zatwierdzonego przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

W ramach kursu uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do uzyskania uprawnienia prowadzącego strzelanie. Uprawnienie takie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 24-godzinne przeszkolenie z zakresu prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej;
c) posiada patent strzelecki lub pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub sędziego lub zawodnika;
d) osoba nie spełniająca któregokolwiek z warunków w pkt. c), może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie, jeśli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Egzamin kończący kurs odbędzie się 10 września 2023 r.
Koszt kursu wynosi 500 zł + 100 zł (opłata za wydanie legitymacji prowadzącego strzelanie zgodna z tabelą opłat PZSS)
W celu otrzymania formularza zgłoszeniowego, prosimy o kontakt drogą mailową na adres szkolenia@kstig.pl