Kurs „Prowadzący Strzelanie”

Zapraszamy do udziału w kursie PROWADZĄCEGO STRZELANIE organizowanym przez Klub Strzelecki TIG. Kurs odbędzie się w dniach 24-26 marca 2023 r. w Olsztynie, przy ulicy Kanarkowej 47, w hotelu Manor.

Kurs rozpoczynamy w piątek 24.03.2023 o godz. 17:00. W sobotę i niedzielę (25 i 26.03) zajęcia zaczynamy od godz. 9:00.

Kurs zostanie przeprowadzony na podstawie nowego programu szkoleniowego zatwierdzonego przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

W ramach kursu uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do uzyskania uprawnienia prowadzącego strzelanie. Uprawnienie takie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) ukończyła 21 lat;

b) odbyła co najmniej 24-godzinne przeszkolenie z zakresu prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej;

c) posiada patent strzelecki lub pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub sędziego lub zawodnika;

d) osoba nie spełniająca któregokolwiek z warunków w pkt. c), może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie, jeśli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Egzamin kończący kurs odbędzie się 26 marca 2023 r.

Koszt kursu wraz z legitymacją wynosi 500 zł!

W celu otrzymania formularza zgłoszeniowego, prosimy o kontakt drogą mailową na adres szkolenia@kstig.pl

Klub Strzelecki TIG Iława