Zapraszamy na cykl szkoleń strzeleckich

Kurs sędziego kl. III, podwyższający klasę i przedłużający licencję na kolejny okres olimpijski
Klub Strzelecki GARDA organizuje kurs sędziego kl. III, podwyższający klasę sędziowską oraz przedłużający licencję sędziowską na kolejny okres olimpijski, który odbędzie się dn. 25.03.2023 od godz. 10:00 w Olsztynie, ul. Kanarkowa 47 (hotel Manor)
Kurs będzie przeprowadzony na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS. Aby uczestniczyć w kursie, należy zarejestrować się na stronie:
https://rejestracja.ksgarda.org/

Kurs „Prowadzący Strzelanie”
Zapraszamy do udziału w kursie PROWADZĄCEGO STRZELANIE organizowanym przez Klub Strzelecki TIG. Kurs odbędzie się w dniach 24-26 marca 2023 r. w Olsztynie, przy ulicy Kanarkowej 47, w hotelu Manor.
Kurs zostanie przeprowadzony na podstawie nowego programu szkoleniowego zatwierdzonego przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.
W ramach kursu uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do uzyskania uprawnienia prowadzącego strzelanie. Uprawnienie takie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 24-godzinne przeszkolenie z zakresu prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej;
c) posiada patent strzelecki lub pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub sędziego lub zawodnika;
d) osoba nie spełniająca któregokolwiek z warunków w pkt. c), może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie, jeśli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
Egzamin kończący kurs odbędzie się 26 marca 2023 r.
Koszt kursu wraz z legitymacją wynosi 500 zł!
W celu otrzymania formularza zgłoszeniowego, prosimy o kontakt drogą mailową na adres szkolenia@kstig.pl

Kurs Instruktor Strzelectwa Taktyczno-Bojowego
Zapraszamy na kurs Instruktora Strzelectwa Taktyczno-Bojowego, organizowany przez Klub Strzelecki TIG Iława wspólnie z firmą szkoleniową Vademecum.
Kurs odbędzie się w trybie weekendowym w Olsztynie, w hotelu Manor, w następujących terminach:
17-18.03,
24-26.03,
31.03-02.04,
14-16.04.
Szkolenie składa się z wykładów prowadzonych przez doświadczonych instruktorów oraz praktycznych zajęć na strzelnicy, a jego celem jest nauczenie uczestników, jak prowadzić szkolenia i zajęcia z zakresu strzelectwa sportowo-bojowego oraz zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z tej dziedziny.
Koszt kursu wraz z legitymacją wynosi 1500 zł.
Aby zgłosić się na kurs, prosimy o kontakt drogą mailową na adres szkolenia@kstig.pl

Serdecznie zapraszamy!