Otwarte Zawody Walentynkowe Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG w Iławie – 02.05.2021 r. (przeniesione z 14 lutego br.)

Sympatycy strzelectwa, serdecznie zapraszamy na Otwarte Zawody Walentynkowe SKS TIG, w niedzielę 02.05.2021 r. na godz. 10:00, które odbędą się na Strzelnicy Leśnej LOK w Iławie.

Tym razem rozegramy konkurencje:
I. „El Presidente” – pistolet centralnego zapłonu Pcz-15, odległość strzelania: 10-15m, cel: 3 tarcze IPSC 
II. „Triple Ten” – pistolet centralnego zapłonu Pcz-30, odległość strzelania: 10-15m, cel: 3 tarcze z nadrukowanymi okręgami
III. Pistolet sportowy Psp-10, odległość strzelania: 25m, cel: tarcza TS-2
IV. Strzelba gładkolufowa SG-5, odległość strzelania: od 10 do 12m, cel: metalowe blachy/poppery 5 szt
V. Konkurencja łączona Pcz-10 + SG-5, odległość strzelania: 25m, cel: tarcza TS-2
VI. Karabin sportowy (Ksp-5), odległość strzelania: 50 m, cel: metalowy „gong”
VII. Karabin centralnego zapłonu Kcz-5, odległość strzelania: 100 m, cel: metalowy „gong”

W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie strzelcy posiadający licencję zawodniczą PZSS. Poza konkurencją mogą startować osoby nie posiadające licencji zawodniczej PZSS. Kabura do pistoletu centralnego zapłonu, ochronniki słuchu i oczu bezwzględnie obowiązujące (broń i amunicja własna, możliwość skorzystania z broni klubowej – dopłata do amunicji klubowej). Zawodnicy przebywający na strzelnicy muszą posiadać maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki. Zawodnik podczas strzelania na stanowisku strzeleckim nie musi używać maseczki oraz rękawiczek. Po zakończeniu konkurencji broń klubowa będzie dezynfekowana.

Maksymalna liczba strzelających – 50 osób (zostanie dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną na terenie RP).

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty w wysokości 20 zł wpisowego (zwolnieni z niej są członkowie klubu, którzy opłacili składkę za 2021 r.) oraz 20 zł za każdą konkurencję na konto klubu: 82 1240 1604 1111 0010 6329 4058, Strzelecki Klub Sportowy TIG, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława, tytułem: „Otwarte Zawody Walentynkowe TIG”, Imię i Nazwisko” i przesłanie potwierdzenia wpłaty wraz z wyszczególnieniem konkurencji oraz zaznaczenia przy jakiej konkurencji deklaruje się ewentualną chęć skorzystania z amunicji klubowej, na e-mail: skarbnik@kstig.pl Dodatkowa opłata za skorzystanie z amunicji klubowej uiszczana będzie w trakcie zawodów.
Kolejność uczestnictwa w zawodach zależeć będzie od terminu wpłat na konto klubu oraz nadesłanych zgłoszeń do dnia 30.04.2021 r .

Szczegóły można przeczytać w regulaminie zawodów.

Zapraszamy:)