Sprawy klubowe

Instrukcja, jak zostać członkiem Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG w Iławie.

1. Proszę o wypełnienie deklaracji – deklaracja w pdf do pobrania

2. Proszę o wpłatę dwóch kwot na poniższe konto:

Wpisowe, które ustaliliśmy na 300,- PLN
Każdy członek zobowiązany jest do wpłaty składki rocznej w wysokości 200,- PLN
na działalność statutową. Termin wpłaty : do końca kwietnia każdego roku

3. W przypadku decyzji o wstąpieniu do Klubu – prosimy o dokonanie wpłaty 300 + 200 = 500 PLN na  konto:

Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie
14-200 Iława
ul. Jagiellończyka 16 pok. 213
Nr konta: 82 1240 1604 1111 0010 6329 4058
tytułem : Imię i nazwisko, wpisowe + składka roczna

4. Wypełnioną deklarację członkowską proszę przesłać listem poleconym na adres klubu lub drogą mailowa klub@kstig.pl

Istnieje również możliwość zapisania się i uregulowania płatności w dniu zawodów, o terminach których informujemy w zakładce „terminy zawodów”

Wszystkim, którzy dokonają wpłaty i prześlą dokumenty wystawione zostaną legitymacje klubowe, które będzie można odebrać na comiesięcznych zawodach klubowych. Upoważniają one do bezpłatnego korzystania z poczęstunków w trakcie zawodów.

Wniosek o przedłużenie licencji – instrukcja poniżej.

Oświadczenia RODO do przetwarzania danych i publikacji wizerunku na stronie i FB -tutaj w Pdf do pobrania.

Procedura przedłużania licencji zawodniczych:

W celu zapewnienia realizacji przez klub macierzysty par.7 pkt.7 „Regulaminu Przyznawania Licencji Zawodniczych”  https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/regulamin-licencji-zawodniczej_25.11.2019.pdf :

  1. Pobieramy „papierowy wniosek” ze strony PZSS i wypełniamy go:

https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/wniosek-o-przedluzenie-licencji-zawodniczej.pdf

  1. Dokonujemy wpłaty na konto klubu macierzystego w wysokości 50 zł „za wydanie licencji 2020” Bank PeKaO S.A. 82 1240 1604 1111 0010 6329 4058
  2. Wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem przelewu przesyłamy mailem na adres skarbnik@kstig.pl lub zwykłym listem na adres SKS TIG, 14-240 Susz, ul. Staffa 21
  3. Na portalu informatycznym PZSS składamy wniosek elektroniczny o przedłużenie licencji na rok 2020

Dalszych operacji dokonuje osoba z Zarządu: zatwierdza wnioski, trafiają one do W-MZSS, następnie do PZSS. Jednocześnie dokonuje zbiorczej opłaty za wydanie licencji zawodniczych za pomocą płatności elektronicznej, bezpośrednio przez portal PZSS.