Sprawy klubowe

Instrukcja, jak zostać członkiem Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG w Iławie.

1. Proszę o wypełnienie deklaracji – deklaracja w pdf do pobrania

2. Proszę o wpłatę dwóch kwot na poniższe konto:

Wpisowe, które ustaliliśmy na 200,- PLN
Każdy członek zobowiązany jest do wpłaty składki rocznej w wysokości 150,- PLN
na działalność statutową. Termin wpłaty : końca kwietnia każdego roku

3. Proszę o dokonanie wpłaty 200 + 150 = 350 PLN na  konto:

Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie
14-200 Iława
ul. Jagiellończyka 16 pok. 213
Nr konta: 82 1240 1604 1111 0010 6329 4058
tytułem : Imię i nazwisko, wpisowe + składka roczna 2019

4. Wypełnioną deklarację członkowską proszę przesłać listem poleconym na adres klubu lub drogą mailowa klub@kstig.pl

Istnieje również możliwość zapisania się i uregulowania płatności w dniu zawodów, o terminach których informujemy w zakładce „terminy zawodów”

Wszystkim, którzy dokonają wpłaty i prześlą dokumenty wystawione zostaną legitymacje klubowe, które będzie można odebrać na comiesięcznych zawodach klubowych. Upoważniają one do bezpłatnego korzystania z poczęstunków w trakcie zawodów.

Wniosek o przedłużenie licencji – tylko do 2018, później na stronie Portal Informatyczny PZSS

Oświadczenia RODO do przetwarzania danych i publikacji wizerunku na stronie i fb – w pdf do pobrania