Sprawy klubowe

Koleżanki i Koledzy Licencjaci,

klub uzyskał już licencję klubową na rok 2020, Ci którzy mają już odpowiednią ilość osobo-startów, mogą składać wnioski o przedłużenie Waszych licencji zawodniczych na rok 2020.

Ostatnim terminem do wystrzelania osobo-startów jest 8 grudnia, na strzelnicy w Suszu. Ogłoszenie i regulamin pojawią się w tym tygodniu Naszych stronach www i FB.

Oto procedura:

W celu zapewnienia realizacji przez klub macierzysty par.7 pkt.7 „Regulaminu Przyznawania Licencji Zawodniczych”  https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/regulamin-licencji-zawodniczej_25.11.2019.pdf :

  1. Pobieramy „papierowy wniosek” ze strony PZSS i wypełniamy go:

https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/wniosek-o-przedluzenie-licencji-zawodniczej.pdf

  1. Dokonujemy wpłaty na konto klubu macierzystego w wysokości 50 zł „za wydanie licencji 2020” Bank PeKaO S.A. 82 1240 1604 1111 0010 6329 4058
  2. Wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem przelewu przesyłamy mailem na adres skarbnik@kstig.pl lub zwykłym listem na adres SKS TIG, 14-240 Susz, ul. Staffa 21
  3. Na portalu informatycznym PZSS składamy wniosek elektroniczny o przedłużenie licencji na rok 2020

Dalszych operacji dokonuje osoba z Zarządu: zatwierdza wnioski, trafiają one do W-MZSS, następnie do PZSS. Jednocześnie dokonuje zbiorczej opłaty za wydanie licencji zawodniczych za pomocą płatności elektronicznej, bezpośrednio przez portal PZSS.

Pozdrawiam

Waldemar Oscheja, TIG Prezes

 

Instrukcja, jak zostać członkiem Strzeleckiego Klubu Sportowego TIG w Iławie.

1. Proszę o wypełnienie deklaracji – deklaracja w pdf do pobrania

2. Proszę o wpłatę dwóch kwot na poniższe konto:

Wpisowe, które ustaliliśmy na 200,- PLN
Każdy członek zobowiązany jest do wpłaty składki rocznej w wysokości 150,- PLN
na działalność statutową. Termin wpłaty : końca kwietnia każdego roku

3. Proszę o dokonanie wpłaty 200 + 150 = 350 PLN na  konto:

Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie
14-200 Iława
ul. Jagiellończyka 16 pok. 213
Nr konta: 82 1240 1604 1111 0010 6329 4058
tytułem : Imię i nazwisko, wpisowe + składka roczna 2019

4. Wypełnioną deklarację członkowską proszę przesłać listem poleconym na adres klubu lub drogą mailowa klub@kstig.pl

Istnieje również możliwość zapisania się i uregulowania płatności w dniu zawodów, o terminach których informujemy w zakładce „terminy zawodów”

Wszystkim, którzy dokonają wpłaty i prześlą dokumenty wystawione zostaną legitymacje klubowe, które będzie można odebrać na comiesięcznych zawodach klubowych. Upoważniają one do bezpłatnego korzystania z poczęstunków w trakcie zawodów.

Wniosek o przedłużenie licencji – tylko do 2018, później na stronie Portal Informatyczny PZSS

Oświadczenia RODO do przetwarzania danych i publikacji wizerunku na stronie i fb – w pdf do pobrania