Kalendarz 2022

Zawody 2022 – zgłoszone do kalendarza W-MZSS  liczące się do osobo-startów

– 20 luty –  XXXV Otwarte Zawody TIG, m. Iława

– 20 marca – 2 Mistrzostwa Susza w Karabinie Centralnego Zapłonu 300 m, m. Susz

– 24 kwietnia – XXXVI Otwarte Zawody TIG, m. Iława

– 21 sierpnia – XXXVII Otwarte Zawody TIG, m. Iława

– 18 września – Mistrzostwa Iławy w Strzelaniu z Broni Kulowej, m. Iława

– 23 października – XXXVIII Otwarte Zawody TIG, m. Iława

– 11 grudnia – XXXIX Otwarte Zawody TIG, m. Iława

Oprócz zawodów zgłoszonych do kalendarza wojewódzkiego, Klub będzie organizował. jeżeli oczywiście sytuacja epidemiczna w kraju pozwoli, w pozostałych miesiącach szereg imprez, o których na bieżąco będziemy informować:

11 listopada – 5 Strzałów dla RP, m. Iława lub Susz

Kalendarz W-MZSS na rok 2022